Slownik finansowy

Poznaj interesujące Cię zagadnienia dotyczące kredytów

All | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
There are currently 53 names in this directory
ATM (Automatic Teller Machine)
bankomat, urządzenie służące do pobierania gotówki w sposób zautomatyzowany, obecnie bankomaty mogą realizować także inne funkcje, np. depozyty, przelewy, sprawdzenia stanu rachunku, wydruki historii rachunku.

BIK
Instytucja gromadząca dane o historii kredytowej klientów banków i SKOK-ów, tzn. informacje o tym, jak spłacali i spłacają kredyty. Dzięki tym danym proces przyznawania kredytu może być łatwiejszy i szybszy. Dla osób starających się o kredyt oznacza to oszczędność czasu i możliwość uzyskania korzystniejszych warunków kredytowych.

BIK (Biuro Informacji Kredytowej)
Biuro Informacji Kredytowej S.A. jest spółką utworzoną przez banki w celu wzajemnej wymiany informacji o kredytobiorcach. System BIK gromadzi z banków informacje o wszystkich udzielanych przez nie kredytach, w tym o wydanych kartach kredytowych. Do bazy BIK mają dostęp tylko banki, kasy SKOK, a także upoważnione organy państwowe: policja, prokuratura i sądy.

BIN (Bank Identification Number)
pierwsze 6 cyfr w numerze karty płatniczej, pozwalają one na zidentyfikowanie banku-emitenta oraz organizacji płatniczej, która wydała kartę.

Cash back
to usługa dzięki której posiadacz karty płatniczej może wypłacić niewielkie kwoty pieniędzy podczas dokonywania zakupów w sklepie. Transakcja może być przeprowadzona jedynie łącznie z płatnością kartą za towar. Przy zakupie należy zgłosić chęć wypłacenia dodatkowej kwoty.

Cesja praw z polisy AC
przeniesienie praw z ubezpieczenia AC na bank. Po jej ustanowieniu, w przypadku wystąpienia szkody Ubezpieczyciel zwraca się do banku, na rzecz którego ustanowiona jest cesja, z prośbą o wyrażenie zgody na wypłatę odszkodowania.

Cesja praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych
przeniesienie praw do wierzytelności z umowy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych przez dotychczasowego wierzyciela (cedenta) na rzecz innej osoby (cesjonariusza, w tym przypadku cesjonariuszem jest bank), na podstawie umowy zawartej pomiędzy cedentem a cesjonariuszem. Cesja praw do wierzytelności z umowy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych oznacza, że wypłata odszkodowania zostanie dokonana na rzecz cesjonariusza lub (za jego zgodą), na rzecz osoby przez niego wskazanej.

Charge back
jest to obciążenie zwrotne, które pozwala na odzyskanie pieniędzy w wyniku reklamacji na transakcję dokonaną kartą płatniczą. Zwrot pieniędzy z konta sprzedawcy (towaru czy usług) na konto posiadacza karty. Procedura ta dostępna jest zarówno w organizacji VISA jak i MasterCard. Usługa chargeback przenosi większość obowiązków na sprzedawcę, organizację płatniczą oraz bank. Do Klienta należy tylko zainicjowanie samego postępowania poprzez zgłoszenie sytuacji do mBanku i przesłanie dokumentów.

Chip
to mały, metalowy kwadrat umieszczony na awersie karty. Mikroprocesor zapewnia większe bezpieczeństwo niż pasek magnetyczny, jest trudniejszy do skopiowania, posiada zabezpieczenia przed odczytem i modyfikacją danych. Transakcje dokonywane kartą chipową potwierdzane są za pomocą numeru PIN.

CVC2
odpowiednik technologii CVV2 stosowany przez MasterCard

CVV2
technologia stosowana przez Visa, polega na umieszczeniu z tyłu karty, na pasku popisu klienta 3-cyfrowego kodu. Kod ten należy podać podczas dokonywania transakcji bez fizycznego użycia karty, np. przez internet. Ma to potwierdzać, że osoba dokonująca zamówienia jest posiadaczem karty, przy użyciu której chce dokonać zamówienia.

Data generowania wyciągu do karty kredytowej
jest to data sporządzania wyciągu z wszystkich transakcji dokonanych kartą kredytową w ostatnim okresie rozliczeniowym. Możliwe dni miesiąca do wyboru to: 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 28.

EuroCredit
pl.EuroCredit.xyz to wyszukiwarka pożyczek #1, która oszczędza twój cenny czas. Usługa ta jest bezpłatna i jest najłatwiejszym sposobem na aplikowanie o pożyczkę online. Wszystko co musisz zrobić to wypełnić kilka kroków w naszym formularzu. Otrzymasz dopasowaną firmę pożyczkową w ciągu kilku sekund po wypełnieniu i przesłaniu formularza. System przegląda dziesiątki pożyczkodawców i wybiera jednego, który z chęcią udzieli ci pożyczki – nawet jeśli zostałeś już odrzucony gdziekolwiek indziej. Później to już bułka z masłem. Po prostu podążaj za instrukcjami tej konkretnej firmy pożyczkowej. Aby twoja tożsamość została zweryfikowana, firma pożyczkowa może dostarczyć kod na twój telefon komórkowy poprzez SMS lub możę wymagać potwierdzającego przelewu na kwotę 1 grosza na konto firmy. Każdego dnia udoskonalamy nasz system z prostym celem - wyszukanie firmy, która oferuje pierwszą pożyczkę bez opłat.

Firma pożyczkowa
Inaczej określana jako pożyczkodawca - to podmiot gospodarczy udzielający pożyczek gotówkowych głównie osobom fizycznym. Zazwyczaj źródłem pożyczanych środków pieniężnych jest kapitał własny, jednakże istnieją firmy pożyczkowe, które w tym celu posiłkują się kredytem.

Grace period (okres bezodsetkowy
okres udzielanego przez bank bezprocentowego kredytowania transakcji dokonywanych kartami kredytowymi. Najczęściej składa się z okresu rozliczeniowego i odpowiedniego maksymalnego okresu spłaty (np. okres rozliczeniowy 30 dni + 24 dni na dokonanie spłaty = 54 dni). Jeśli klient nie spłaci całego zadłużenia w tym okresie, to bank pobiera odsetki już od momentu dokonania transakcji.

Historia kredytowa
jest to informacja o wcześniejszych zobowiązaniach klientów wobec banków – kredytach, pożyczkach, kartach kredytowych, liniach kredytowych, debetach, zarówno obecnych, jak i tych dawno spłaconych. Najczęstszym sposobem na sprawdzenie historii kredytowej praktykowanym przez banki jest raport Biura Informacji Kredytowej.

Karta co-brandowa (co-branded)
karta wydana przez bank we współpracy z inną instytucją, właścicielem popularnej marki. Marka ta znajduje się na karcie i firmuje produkt bankowy. Klient dzięki korzystaniu z takiej karty uzyskuje dodatkowe przywileje w programach lojalnościowych lub zniżki na dokonywane zakupy.

KRD
Krajowy Rejestr Długów S.A. to spółka prowadząca rejestr dłużników zgłaszanych m.in. przez banki jak i spółki dostarczające gospodarstwom domowym tzw.media (m.in.energię elektryczną, telewizję, usługi telefonicznych połączeń głosowych, itd.).

Kredyt gotówkowy
To dług zaciągany przez kredytobiorcę (osobę fizyczną) w banku.

Limit kredytowy
limit, który przyznaje bank głównemu posiadaczowi karty na podstawie oceny zdolności kredytowej. Limit kredytowy możesz przeznaczyć na co tylko chcesz. Jest on odnawialny, co oznacza, że powiększa się przy każdej spłacie zadłużenia o jej wartość.

Limity autoryzacyjne
limity autoryzacyjne (dzienne i miesięczne) ustawiasz samodzielnie w serwisie transakcyjnym lub za pośrednictwem Operatora mLinii. Są to limity kwotowe i ilościowe: transakcji bezgotówkowych (w tym transakcji internetowych oraz transakcji MO/TO), wypłat w bankomatach i oddziałach banków. Ze względów bezpieczeństwa, w momencie wydania karty, kwotowe limity autoryzacyjne dla transakcji internetowych, korespondencyjnych i telefonicznych są domyślnie ustawione na 0 zł. Jeżeli chcesz dokonywać tego typu transakcji, zmień wartość powyższych limitów autoryzacyjnych. Samodzielne określanie limitów umożliwia lepsze zarządzanie przyznanym kredytem. Jeżeli chcesz zmienić swój limit autoryzacyjny, zadzwoń na mLinię lub skorzystaj z serwisu transakcyjnego.

Lokal użytkowy
jest to pomieszczenie lub zespół pomieszczeń o statusie odrębnej własności lokalu, nie będące nieruchomością mieszkalną, przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej o charakterze usługowym, handlowym lub biurowym.

Marża
to zarobek banku na Twoim kredycie. Wysokość marży jest ustalana indywidualnie – między bankiem a Tobą, i zależy m.in. od tego, jak duże ryzyko dla banku stanowi pożyczenie Ci pieniędzy. Im większe, tym marża będzie wyższa.

mTransfer
to usługa skierowana do osób korzystających z zakupów w sklepach czy aukcjach internetowych. Umożliwia szybki i bezpieczny sposób zapłaty za transakcję zawartą w internecie bez zbędnych formalności, żmudnego przepisywania danych odbiorcy przelewu. mTransferem zapłacisz między innymi za: ubezpieczenia, produkty na aukcjach i w sklepach internetowych, doładujesz telefon komórkowy i zasilisz konto VoIP. Dostępna w tysiącach sklepów internetowych, a także popularnych platformach aukcyjnych. Transfer pieniędzy realizowany jest jako przelew jednorazowy z rachunku eKonto, mBiznes konto, izzyKONTO, kredytu gotówkowego lub przelew z karty kredytowej. Zrealizowany przelew widoczny jest jako operacja wykonana w historii rachunku.

Okres rozliczeniowy karty kredytowej
jest to okres 30 dni, za który rozliczane są transakcje dokonane kartą kredytową. Datę jego zakończenia wybierasz podczas wypełniania wniosku o kartę kredytową. Istnieje możliwość zmiany daty zakończenia okresu rozliczeniowego po każdych 3 pełnych okresach rozliczeniowych (zmianę można złożyć tylko na mLinii). Na podstawie operacji z danego okresu rozliczeniowego przygotowywany jest wyciąg. Możliwe do wyboru dni zakończenia okresu rozliczeniowego to: 2,5,8,11,14,17,20,23,26,28.

Okres spłaty
To termin do jakiego pożyczkobiorca zobowiązał się dokonać spłaty zaciągniętej pożyczki. Kwota pożyczki - to wartość środków pieniężnych udzielanych w formie pożyczki wnioskującemu przez pożyczkodawcę.

Oprocentowanie kredytu gotówkowego
Oprocentowanie kredytu ustalane będzie jako suma zmiennej stawki bazowej WIBOR 3M i zmiennej marży Banku. Bank będzie dokonywał sprawdzenia wartości stawki referencyjnej WIBOR 3M w przedostatnim dniu roboczym lutego, maja, sierpnia i listopada. W przypadku, gdy w dniu sprawdzenia, stawka referencyjna WIBOR 3M będzie różnić się od stawki bazowej obowiązującej w Banku, Bank będzie dokonywał zmiany stawki bazowej w granicach zmiany stawki referencyjnej, tj. przyjmuje jako stawkę bazową obowiązująca w Banku przez kolejne trzy miesiące kalendarzowe, stawkę referencyjną z dnia sprawdzenia. Zmiana wysokości obowiązującej w Banku stawki bazowej następować będzie trzeciego dnia roboczego miesiąca, następującego po miesiącu, w którym Bank dokona sprawdzenia wartości stawki referencyjnej, tj. każdego trzeciego dnia roboczego marca, czerwca, września, grudnia.

Oprocentowanie pożyczki
Są to opłaty, które pożyczkobiorca jest zobowiązany uregulować wobec firmy pożyczkowej na mocy podpisanej umowy pożyczki.

PayPass
technologia zbliżeniowych kart płatniczych, opracowana i wdrażana przez MasterCard. Płatność kartą PayPass następuje poprzez zbliżenie karty do specjalnego czytnika. Przesyłanie informacji pomiędzy kartą i terminalem następuje bezprzewodowo, dalej autoryzacja przebiega tak jak w przypadku standardowych kart płatniczych.

payWave
technologia zbliżeniowych kart płatniczych, opracowana i wdrażana przez Visa. Płatność kartą payWave następuje poprzez zbliżenie karty do specjalnego czytnika. Przesyłanie informacji pomiędzy kartą i terminalem następuje bezprzewodowo, dalej autoryzacja przebiega tak jak w przypadku standardowych kart płatniczych.

PIN (Personal Identification Number)
osobisty numer identyfikacyjny służący do potwierdzania transakcji dokonywanych w bankomatach oraz w terminalach płatniczych. Jest to elektroniczny odpowiednik podpisu złożonego pod zleceniem wypłaty lub zapłaty. Wpisując kod PIN, potwierdzamy, że transakcja jest zgodna z naszym żądaniem oraz że bierzemy pełną odpowiedzialność za jej przeprowadzenie.

Płatności korespondencyjne kartą kredytową
płacąc drogą korespondencyjną wystarczy podać numer karty, datę ważności, dane osobowe i potwierdzić transakcję własnym podpisem.

Płatności telefoniczne kartą kredytową
płacenie przez telefon polega na podaniu numeru karty, daty ważności oraz swoich danych osobowych w trakcie rozmowy z operatorem przyjmującym zamówienie.

Płatności w internecie kartą kredytową
płacąc w internecie kartą kredytową, Klient podaje dane karty (numer i datę ważności). Zwykle należy podać również dane osobowe posiadacza karty (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres, na który ma być skierowana przesyłka z kupionymi towarami). Standardem jest potwierdzenie transakcji dodatkowym, poufnym kodem CVV2 ang. Card Verification Value. Potwierdzenie kodem CVV2 jest weryfikacją, czy osoba posługująca się kartą jest rzeczywiście jej prawowitym właścicielem. Kod ten to trzy ostatnie cyfry numeru karty, wydrukowanego na odwrocie karty po prawej stronie paska na podpis posiadacza karty.

POS (Point of Sale)
określenie elektronicznego terminala służącego do autoryzacji kart płatniczych, dosłownie także placówka handlowa (np. sklep)

Pożyczka chwilówka
Inaczej określana jako chwilówka - to pożyczka gotówkowa udzielana przez firmy pożyczkowe. Zwykle kwota pożyczki jest nie większa niż 3500 zł, zaś okres spłaty nie przekracza 30 dni.

Pożyczka online
To pożyczka dostępna poprzez Internet, czyli do udzielenia pożyczki nie jest niezbędny osobisty / fizyczny kontakt z przedstawicielem firmy pożyczkowej.

Pożyczka pozabankowa
To pożyczka udzielana przed firmę pożyczkową nie będącą bankiem, ani nie mającą jakichkolwiek relacji właścicielskich z bankiem. Przykładem pożyczki nie będącej pożyczką pozabankową jest Pl.EuroCredit.xyz

Pożyczka przez SMS
To pożyczka udzielana z wykorzystaniem specjalnych komunikatów typu SMS, przy czym nie wymaga ona osobistego / fizycznego kontaktu z przedstawicielem firmy pożyczkowej.

Pożyczka ratalna
To pożyczka udzielana na okres dłuższy niż pożyczka chwilówka, a także maksymalna kwota pożyczonych pieniędzy stanowi krotność limitu kwoty chwilówek. Ponadto spłata następuje w ratach, które zwykle są ustalane w formule miesięcznych płatności.

Prolongata
To odpłatne przedłużenie terminu spłaty pożyczki.

Promesa kredytowa
wydawana przy kredycie samochodowym, jest to zobowiązanie banku do udzielenia kredytu na określonych warunkach po spełnieniu przez kredytobiorcę wymagań formalnych. Promesę kredytową otrzymasz z mBanku bezpłatnie po podjęciu decyzji kredytowej. Przekaże Ci ją pracownik mKiosku, Centrum Finansowego, mKiosku Partnerskiego.

Prowizja
jednorazowy koszt kredytu, który jest kredytowany i doliczany do raty kredytu.

Przewłaszczenie częściowe
zabezpieczenie kredytu samochodowego, które polega na przeniesieniu przez Kredytobiorcę współwłasności pojazdu na bank. Bank staje się współwłaścicielem pojazdu w 49%. Jednocześnie bank zobowiązuje się do przeniesienia własności pojazdu z powrotem na Kredytobiorcę po całkowitej spłacie kredytu. W trakcie spłaty kredytu, mimo że współwłaścicielem pojazdu jest bank, Kredytobiorca może z niego korzystać w sposób określony w umowie.

Raty malejące
oznaczają, że w spłacanych ratach stała jest część kapitałowa, a część odsetkowa jest zmienna. Część odsetkowa zmniejsza się dzięki spadkowi bieżącego salda zadłużenia w kolejnych miesiącach kredytowania. Spłacanie każdej kolejnej raty powoduje, że zmniejsza się zadłużenie, na podstawie którego wyliczana jest część odsetkowa.

Raty równe
oznaczają, że przez cały okres kredytowania, będziesz spłacać bankowi raty w tej samej wysokości. (Pamietaj, że raty mogą się zmienić, jeżeli zmienie ulegnie oprocentowanie Twojego kredytu.)

Rzeczywista roczna stopa procentowa (RRSO)
jest to stopa procentowa wyliczona zgodnie ze wzorem określonym w ustawie z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim. RRSO pozwala klientowi na łatwiejsze porównanie ofert banków, ponieważ oprócz oprocentowania uwzględnia ona także pozostałe koszty kredytu (np. prowizje, odsetki i ubezpieczenia). Banki udzielające kredytów konsumenckich zobowiązane są do podania tej stopy, dotyczy to kredytów i pożyczek przeznaczonych dla klientów indywidualnych, których kwota nie przekracza 80 tys. zł lub równowartości tej kwoty w obcych walutach.

Transakcje MO/TO/IO
(mail order/telephone order/internet order) – zamówienie pocztowe, zamówienie telefoniczne, zamówienie internetowe – transakcja zapłaty za towary i usługi bez fizycznego przedstawienia karty płatniczej. Klient podaje tylko numer i pozostałe dane swojej karty w liście, przez telefon lub internet. Transakcja następuje poprzez wprowadzenie przez sprzedawcę podanych danych do terminala POS.

Umowa pożyczki
To umowa na mocy której pożyczkodawca przekazuje pożyczkobiorcy określoną kwotę środków pieniężnych na określony okres, do upływu którego nastąpi ich zwrot wraz z należnymi odsetkami i opłatami.

Wyszukiwarka pożyczek
Usługa ta jest bezpłatna i jest najłatwiejszym sposobem na aplikowanie o pożyczkę online. Wszystko co musisz zrobić to wypełnić kilka kroków w naszym formularzu. Online Wyszukiwarka pożyczek #1 w Polsce to jest https://pl.eurocredit.xyz.

Zabezpieczenie hipoteczne
zabezpieczeniem hipotecznym jest prawo własności do różnego rodzaju nieruchomości. Aby nieruchomość (dom, mieszkanie itp.) mogła być zaakceptowana przez Bank jako zabezpieczenie pożyczki bądź kredytu, musi posiadać swoją Księgę Wieczystą, w której można dokonać wpisu o ustanowieniu hipoteki. Brak założonej Księgi Wieczystej nie jest jednak przeciwwskazaniem do udzielenia kredytu – w tej sytuacji będziesz zobligowany do jej założenia po podpisaniu umowy, bądź uruchomieniu kredytu. Procedury ustanowienia hipoteki oraz dokumenty wymagane przez mBank są różne w zależności od rodzaju nieruchomości, która ma stanowić zabezpieczenie. W przypadku kredytu hipotecznego zabezpieczeniem może być, ale nie musi, budowany dom lub kupowana nieruchomość. Jeśli posiadasz już nieruchomość, która może stanowić zabezpieczenie kredytu bądź pożyczki - możesz oczywiście skorzystać z takiej możliwości.

Zasięg płatności zbliżeniowej
zasięg płatności kartami wydanymi w technologii payWave, PayPass wynosi od 2 do 5 cm.

Zdolność kredytowa
zdolność kredytobiorcy do spłaty kredytu w pełnej wysokości (łącznie z odsetkami) w określonym terminie. W każdym przypadku, kiedy ktoś ubiega się o kredyt (hipoteczny, na zakup samochodu, pożyczkę gotówkową, kredyt odnawialny, kartę kredytową) bank sprawdza jego zdolność kredytową, czyli sprawdza, czy bieżące zestawienie dochodów i wydatków pozwoli spłacać dodatkowo raty kredytu. Bank podczas badania zdolności kredytowej bierze pod uwagę m.in. wysokość i rodzaj dochodów (np. wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, umów zlecenia czy o dzieło, emerytura lub renta), stałe wydatki (czynsz, opłaty za telefon, TV, internet, alimenty, raty innych kredytów, składki ubezpieczeniowe), sytuację rodzinną (ilość osób w gospodarstwie domowym, dzieci), dotychczasową historię kredytową. Od zdolności kredytowej analitycy bankowi uzależniają wysokość kredytu (rat) oraz okres kredytowania.