Стаємо обізнаними – що таке револьверний кредит

Револьверна кредитна карта – це пластикова карткою, за допомогою якої банк відкриває обмежену лімітом кредитну лінію. В даному випадку банківська установа не вимагає ні застав, ні поручительств. Таким чином,  це кредитний продукт, який видається банком фізичній особі без надання застави і поручительства. Зовні кредитна карта являє пластикову пластину розміром 86 мм на 54 мм з використанням феромагнітної смуги. При цьому на лицьовій стороні картки вказується ім’я та прізвище фізичної особи, якій належить картка, ззаду зразок підпису власника картки і номер особового рахунку.

В основному револьверна кредитна карта може бути використана при оплаті товарів і послуг. Власник даної картки  може здійснювати покупки обмежені в сумі лімітом і при цьому погашати певний мінімум від кредитної заборгованості. При цьому слід пам’ятати, що недоліком даної кредитної картки є високі відсоткові ставки. Популярною альтернативою є онлайн-кредит на картку, який можна отримати за 15 хвилин.

Револьверні кредитні карти також іноді називають поновлюваними. Основний їх особливістю є можливість вибору або здійснити оплату всієї суми кредиту на кінець місяця, або повернути тільки частину витрачених коштів. При частковому поверненні кредиту залишок кредитної заборгованості переноситься на наступний місяць і у кредитоотримувача знову постає перед вибір або погасити всю заборгованість, або сплатити частину заборгованості. Таким чином, на місяць кредитополучатель може повернути 10-15% суми боргу. При цьому в його розпорядженні залишаються гроші, які можна використовувати при терміновій потребі.

Дані карти мають ще одну перевагу. На відміну від кредитів, виданих на певні цілі, револьверний кредитний продукт не вимагає інформування банку, на що були витрачені кошти. Таким чином, якщо користуватися револьверної карткою то абсолютно не має значення чи був сплачений кредитними коштами телевізор або всього лише проведена заправка автомобіля бензином на заправці. Тільки необхідно дотримуватися однієї умови – не перевищувати ліміт кредитних коштів.

Однак існує чимало випадків перевищення ліміту кредитних коштів при використанні револьверної картки. В даний час в США і Великобританії стало популярним використання револьверних пластикових карт. І при цьому дуже часто виникають ситуації перевищення ліміту, а потім звернення власників револьверних карток з проханням збільшити ліміт кредитних коштів. Однак, незважаючи на виникаючі труднощі, банківські установи як США, так і Великобританії в даний час не планують відмовлятися використовувати даний банківський продукт.

Стаємо обізнаними - що таке револьверний кредит

В основі такої популярності револьверного кредитування лежать економічні причини, а саме: не дивлячись на те, що трапляються випадки перевищення ліміту кредитних коштів, дохід банківської установи від реалізації кредитного продукту складає близько 25%, хоча у більшості банків європейських країн, цей показник становить лише 10 %.

Основною причиною низької популярності револьверних кредитних карток у Франції і Німеччині є те, що населення віддає перевагу овердрафтному кредитуванню. При цьому слід зазначити, що у Франції відповідно до законодавства банкам відмовлено у праві випускати пластикові карти, які працюють по різним схемами кредитування. У зв’язку з цим револьверні кредити в основному в своєму портфелі мають тільки американські і англійські банківські установи.

Також слід враховувати, що більшість французів вважають за краще звертатися до вітчизняних банків, що і є стримуючим фактором розвитку револьверного кредитування.

Якщо розглядати розвиток револьверного кредитування в Україні, то воно знаходиться тільки в стадії зародження. Однак відповідно до статистичних даних можна відзначити, що українці більш серйозно ставляться до кредитних зобов’язанням в порівнянні з європейцями і американцями. Основні причини цього полягають у можливості втрати заставленого майна, а також менталітет.

Так само важлива роль відводиться новизні пропонованих продуктів, а також зміни фінансових умов життя. Тому в найближчому майбутньому є можливість того, що громадяни нашої країни також будуть вільно ставитися до зобов’язань по кредитах як європейці і американці.

Поки ж відповідно до банківської статистикою перевищення ліміту кредитних ресурсів по револьверним кредитних картах носять скоріше поодинокий характер і не є наслідком поганого наміру власника банківської картки, а через відсутність планування витрачання коштів.

Іноді дана проблема виникає через невчасність відображення багатьох операцій на стані кредитного рахунку. Наприклад інформація про проведення оплат на борту літака або на автозаправках може надійти в банк з деяким запізненням через технічні причини.

Однак слід пам’ятати, що систематичне перевищення ліміту кредитних ресурсів може негативно відбитися на репутації власника картки і просто зіпсувати кредитну історію, що може в майбутньому призвести до відмови банківською установою в наданні кредиту. А в деяких випадках при порушенні умов кредитування до держателя картки можуть бути застосовані судові санкції.

Отже, дотримуючись в повному обсязі умови кредитного договору, обидві сторони створюють собі позитивну кредитну історію. Для клієнтів це в перспективі дає можливість на отримання бонусів, на більш вигідні умови співпраці не тільки по кредитах на споживчі цілі, а й, наприклад, при отриманні кредиту на придбання нерухомості. Таке заохочення кредитоотримувачів банківськими установами поширене в основному в країнах з розвиненою економікою. Однак з огляду на рівень конкуренції між відчизняними банками, дана практика була б актуальною.

В основі такої популярності револьверного кредитування лежать економічні причини, а саме: чи не дивлячись на те, що трапляються випадки перевищення ліміту кредитних коштів, дохід банківської установи від реалізації кредитного продукту складає близько 25%, хоча у більшості банків європейських країн, цей показник становить лише 10 %. Основною причиною низької популярності револьверних кредитних карток у Франції і Німеччині є те, що населення перевагу віддає овердрафтного кредитування. При цьому слід зазначити, що у Франції відповідно до законодавства банкам відмовлено в праві випускати пластикові карти, які діють відповідно до різними схемами кредитування. У зв’язку з цим револьверні кредити в основному в своєму портфелі мають тільки американські і англійські банківські установи. Також слід враховувати, що більшість французів вважають за краще звертатися до вітчизняних банки, що і є стримуючим фактором розвитку револьверного кредитування.

Якщо розглядати розвиток револьверного кредитування в Україні, то воно знаходиться тільки в стадії зародження. Однак відповідно до статистичних даних можна відзначити, що українці більш серйозно ставляться до кредитних зобов’язанням в порівнянні з європейцями і американцями. Основні причини цього полягають у можливості втрати заставленого майна, а також менталітет. Свого часу українці не мали грошовими коштами у великих кількостях і, отже, дуже серйозно намагалися ставитися до фінансових зобов’язань і, особливо, перед банківськими установами. Так само важлива роль відводиться новизні пропонованих продуктів, а також зміни фінансових умов життя. Тому в найближчому майбутньому є можливість того, що українські громадяни також вільно будуть ставитися до зобов’язань по кредитах як європейці і американці.