Просто про складне – що таке овердрафт?

Останнім часом на ринку банківських послуг все більшої популярності набирає овердрафт. Немаючи поки такого широкого розповсюдження, як наприклад споживче кредитування, або миттєвий кредит на , послуга надання овердрафту здається пересічним клієнтам банків чимось складним і недоступним. Насправді, овердрафт має ряд переваг перед звичними видами кредитування.

Просто про складне - що таке овердрафт?

Давайте розглянемо докладніше – що ж таке овердрафт, коли, кому і на яких умовах він може бути наданий, достоїнства і недоліки цього фінансового інструменту.

Овердрафт – одна з форм кредитування банком клієнта, за умови наявності у нього розрахункового рахунку в даному банку.

Історія виникнення овердрафту бере свій початок в 1728р., коли Королівським банком Шотландії, розташованим в Единбурзі, якомусь Вільяму Хогу було дозволено скористатися сумою, що перевищує на 1000 фунтів стерлінгів залишок на його банківському рахунку.

Види овердрафту та умови його надання для різних категорій клієнтів

Овердрафт для юридичних осіб

  • Стандартний або класичний
    Надається клієнтам-організаціям, що мають розрахунковий рахунок в банку, на умовах заздалегідь обговорених у договорі при відкритті рахунку.

Як правило, потрібне безперервне обслуговування організації в цьому банку протягом певного періоду часу і відсутність нульових залишків по рахунках в цей же період.

  • Овердрафт авансом
    Найчастіше використовується в рекламних або промо-акціях, з метою привернути клієнтів для укладення договорів на розрахунково-касове обслуговування.

Як видно з назви, дотримання якихось особливих умов для надання цього виду овердрафту не потрібно, але, тим не менше, надійність клієнта ретельно перевіряється банком перед відкриттям рахунку.

  • Овердрафт під інкасацію – вид кредитування для клієнтів, у яких інкасована грошова виручка становить не менше 75% оборотів за рахунком, включаючи і кошти, внесені на рахунок самим клієнтом.
  • Технічно дозволений овердрафт – здійснюється при наявності гарантованих надходжень на рахунок клієнта, без урахування його фінансового стану на момент операції.
    У числі гарантованих надходжень можна назвати – обов’язкове повернення коштів за депозитом, продаж / купівлю валюти на біржі з резервуванням коштів і т.д.

Овердрафт для фізичних осіб

Під овердрафтом для фізичних осіб мається на увазі можливість перевитрат коштів з рахунку клієнта, що має зарплатну, дебетову або кредитну  овертрафтну картку.

Всі умови надання овердрафту відображаються в договорі на отримання карти, або, якщо ця послуга не була включена в договір, можна підключити овердрафт, додатково звернувшись в банк, що видав картку.

Встановлюється ліміт овердрафту (в процентному співвідношенні від наявної на рахунку суми), термін повернення займаних коштів, після закінчення якого нараховуються підвищені відсотки.

Деякими банками пропонується пільговий період використання овердрафту, під час якого відсотки не нараховуються.

Переваги і недоліки

Перевагами овердрафту для фізичних осіб можна назвати спрощену процедуру оформлення, особливо, в разі присутності пункту про овердрафт в договорі на карту, нескладну процедуру погашення, досить низькі процентні ставки.

Недоліком овердрафту, як і будь-якого іншого виду кредитування, є можливість зміни банком процентної ставки в односторонньому порядку, якщо інше не зазначено в договорі.

Таким чином, овердрафт є зручним фінансовим інструментом, як для юридичних осіб, що дозволяє їм виконувати свої фінансові зобов’язання при нестачі коштів на рахунку, так і для фізичних, уможливлюючи перевитрати коштів з рахунку без оформлення додаткових документів і в необхідний для цього момент.