Pożyczka na oświadczenie: co to takiego i na czym polega?

Pożyczki pozabankowe to mocno rozwinięta część sektora finansowego. Można je otrzymać np. poprzez wysłanie SMS-a lub wypełnienie wniosku przez internet. Są one skierowane zazwyczaj do osób, które ukończyły 21 lat i są obywatelami polskimi.

Pożyczka na oświadczenie: co to takiego i na czym polega?

Pożyczka na oświadczenie a kredyt na oświadczenie

Pożyczka na oświadczenie jest udzielana osobom, które nie mają zdolności kredytowej. Dawniej była oferowana przez banki w formie kredytu na oświadczenie. Przez zmianę przepisów instytucje bankowe nie mogą już tak często udzielać tego typu kredytów. Na ich przykładzie można z łatwością wyjaśnić zasady działania pożyczki na oświadczenie. W przypadku zwykłego kredytu kredytobiorca był zobowiązany udokumentować dochody, które osiąga. Działo się to na podstawie zaświadczenia wystawionego przez pracodawcę. Zawierało ono wysokość wypłacanego wynagrodzenia i okres, na który pracownik został zatrudniony. Kredyt na oświadczenie bez BIK polega na przedstawieniu podobnego dokumentu. Jednak osoba ubiegająca się o dodatkowe pieniądze sama wystawia i podpisuje go. Informacje zawarte na tego typu oświadczeniu są oczywiście weryfikowane. Banki często sprawdzały, czy są zgodne z rzeczywistością. Banki, które do tej pory udzielają kredytów na oświadczenie mogą zazwyczaj je oferować osobom, które spełniają poniższe warunki:

l są klientami danego banku, a więc mają w nim założone konto osobiste, które musi być zasilane comiesięcznymi wpłatami; jest to potrzebne, aby instytucja bankowa miała wgląd w środki przychodzące na konto i mogła ustalić, z jakiego źródła one pochodzą;

l niekiedy oprócz oświadczenia muszą przedstawić kserokopie dokumentów, na których podstawie można stwierdzić, że są zatrudnione u konkretnego pracodawcy; w tym celu można przedstawić kopię umowy o pracę, zlecenia lub o dzieło.

Kredyt na oświadczenie udzielany przez bank ma obecnie jeszcze jedno uregulowanie, które obniża możliwą do uzyskania kwotę. Dzieje się tak w przypadku klientów spoza banku. Oprócz oświadczenia o zarobkach muszą oni przedstawić też dodatkowe dokumenty poświadczające zatrudnienie. Co istotne, po zaostrzeniu przepisów (podobnie zresztą było przed ich zmianą) każdy bank musi sprawdzić historię kredytową potencjalnego kredytobiorcy. Dochody muszą zostać potwierdzone, aby kredytodawca miał pewność, że zobowiązanie zostanie spłacone w całości oraz w określonym w umowie terminie. Niektóre banki nie wymagają dodatkowych dokumentów, jednakże informacje podane w oświadczeniu z pewnością zostaną sprawdzone u pracodawcy. Inne źródła dochodów także muszą zostać potwierdzone i prześwietlone. Warto wiedzieć, że kredyt na oświadczenie zazwyczaj charakteryzuje się wyższym oprocentowaniem niż zwykły kredyt. Dzieje się tak z powodu wyższego ryzyka kredytowego niż przypadku kredytobiorców sprawdzonych w standardowy sposób. Przedstawiają oni o wiele więcej dokumentów weryfikujących ich zdolność kredytową niż osoby ubiegające się o kredyt na oświadczenie.

Łatwy sposób na dodatkowe pieniądze dla osób fizycznych i przedsiębiorców – pożyczka na oświadczenie

Obecnie pieniądze na podstawie samego oświadczenia o osiąganych dochodach z łatwością można uzyskać w instytucjach parabankowych. Są to tzw. pożyczki chwilówki – bardzo wygodny sposób na podreperowanie domowego budżetu. Można z nich skorzystać bez wychodzenia z domu, online (źródło: www.eurocredit.xyz). Przy wybieraniu konkretnej oferty warto porównać kilka z nich i dopasować tę spełniającą oczekiwania. Tego typu pożyczki są coraz chętniej wybierane przez klientów. Firmy, które ich udzielają nie są zobowiązane – w przeciwieństwie do banków – do stosowania się do rygorystycznych przepisów dotyczących badania zdolności kredytowej. Pożyczki na oświadczenie biorą nie tylko osoby fizyczne, ale także przedsiębiorcy. Co więcej, niektóre oferty instytucji pozabankowych są skierowane specjalnie do prowadzących działalność gospodarczą bądź do rolników. W przypadku pieniędzy wypłacanych jedynie na podstawie oświadczenia weryfikacja polega tylko na potwierdzeniu danych. Zazwyczaj dzieje się to na podstawie wykonania przelewu o symbolicznej kwocie 0,01 zł z konta osobistego pożyczkobiorcy na rachunek wskazany przez instytucję parabankową. Kwoty, które można uzyskać w ten sposób wahają się już od 200 zł do nawet 20000 zł. W przypadku pożyczki na oświadczenie procedura jej uzyskania trwa bardzo krótko: niekiedy jest to tylko kilkanaście minut bądź jeden dzień roboczy.

Na co zwrócić uwagę biorąc pożyczkę na oświadczenie?

Przy wyborze instytucji pozabankowej, z której mają być pożyczone pieniądze warto zwrócić uwagę na kilka aspektów, takich jak:

l treść formularza informacyjnego oraz umowy: zawsze przed wypełnieniem tego typu dokumentów należy zapoznać się z ich treścią; można tam znaleźć warunki otrzymania, sposób weryfikacji danych klienta, wysokość oprocentowania, sposób i termin spłaty zaciągniętego zobowiązania; w przypadku dodatkowych pytań można skonsultować się z doradcą, który często jest dostępny online lub pracuje na infolinii bądź skontaktować się z instytucją udzielającą pożyczki e-mailowo;

l wiarygodność firmy i certyfikat bezpieczeństwa na stronie internetowej: ważne aby przed wypełnieniem formularza sprawdzić czy firma, z której usług chce się skorzystać znajduje się w Rejestrze Firm Pożyczkowych – to rejestr zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego; kolejna istotna kwestia to pasek adresu strony, który powinien zaczynać się od „https”, a nie jedynie „http”, obok niego musi znajdować się symbol kłódki – tego typu zabezpieczenia gwarantują bezpieczeństwo przekazywanych danych w ramach tzw. certyfikatu SSL;

Source: rp.pl