Hoe Stel Ik Een Ondernemingsplan (businessplan) Op? – Mkb Servicedesk

Mogelijk gemaakt door:

Jouw businessplan, okaywel ondernemingsplan genoemd, is je houvast voor het opzetten van je onderneming. Door gegevens en verwachtingen op een rij te zetten, kun je goed inschatten of jouw plan haalbaar is.

Opbouw van het businessplan

Een businessplan is voor elk bedrijf anders, maar er zijn een aantal onderdelen die in elk ondernemersplan opgenomen moeten worden. Deze onderdelen vind je in de opsomming hieronder. Voor verdere uitwerking wat er in de onderdelen zelf moet komen, ga je naar de tick list voor het businessplan. Als laatste voeg je de bijlagen bij. Het businessplan moet enkel de hoofdlijnen van het mission behandelen. Details moeten in bijlagen worden opgenomen.

De introductie

De introductie is de eerste kennismaking met jouw bedrijf voor mogelijke investeerders en banken. Als dit onderdeel niet voldoende overtuigend is, is de kans groot dat de rest van het plan alrightniet gelezen wordt. Het is een beknopte beschrijving van het task. Het verstandigst is dan very wellom dit gedeelte als laatst te schrijven, wanneer je alle andere onderdelen goed hebt uitgewerkt. Probeer deze informatie beknopt en binnen één A4’tje te houden, zonder duidelijkheid te verliezen.

De inhoudsopgave van je ondernemingsplan

Zorg dat je een duidelijke inhoudsopgave maakt zodat de lezer gemakkelijk onderwerpen kan opzoeken in het document. Wees niet te gedetailleerd, dan gaat het overzicht weer verloren.

Over de onderneming en ondernemer

De lezers van je ondernemersplan moeten weten met wat voor onderneming ze te maken hebben. Het is dus van belang om je onderneming kort voor te stellen. Hier vertel je very welliets over jezelf als ondernemer. Welke vaardigheden heb je opgedaan die hier van pas gaan komen? Geef hier very welleen beschrijving van je relevante netwerk.

Ondernemingsdoelstellingen

Vertel hier je brede, algemene doelstellingen en je missie. Wat wil je graag bereiken met je onderneming? Wees hierin ambitieus, maar very wellrealistisch. Je doelen moeten gebaseerd zijn op marktstudies en op de plaats die je in de markt wil innemen. Formuleer je doelstellingen volgens de SMART methode: 

Specifiek

Meetbaar

Acceptabel

Realistisch

Tijdgebonden

Door je doelstellingen zo te formuleren is de kans groter dat je ze in de praktijk o.k.realiseert.

Voorstelling van het nieuwe made from de nieuwe dienst. 

Beschrijf je nieuwe fabricated from nieuwe dienst goed en beknopt. Zorg ervoor dat je beschrijving begrijpelijk is voor iedereen, dus o.k.voor mensen zonder voorkennis. Als het product in het buitenland al op de markt gebracht is, kan het verstandig zijn hierover referenties op te nemen in de bijlage. Let bij dit onderdeel very wellop de ontwikkeling, lancering en commercialisering.

Marktanalyse en advertising

Beschrijf hier de bedrijfstak van je onderneming, je doelmarkten, concurrentiepositie, toekomstige klanten en je marketingstrategie. Ga je bijvoorbeeld aan de slag met een eigen internet site?

Onderzoek en Ontwikkeling

Ga in op onderzoek en ontwikkeling binnen je bedrijf. Leg vervolgens uit hoe het staat met de kennis binnen het bedrijf en behandel de technische haalbaarheid van het plan. Maak een grafisch overzicht van het productieproces en behandel hier elke fase van.

Personeel

Geef een beschrijving van je personeel en wat je nodig hebt om je project ten uitvoer te brengen. Een goed geschreven businessplan is de eerste stap richting het succes van een task, maar vrijwel internet zo belangrijk zijn de mensen die het uitvoeren. Stel een organogram op waarin een taakverdeling van de verschillende afdelingen en de verantwoordelijke medewerkers worden genoemd. Je kunt van deze mensen very welleen C.V. in de bijlage voegen

Financieel plan

In het financiële plan vertaal je alle bovenstaande punten in geld. Meestal voor een periode van drie jaar. Deze making plans geeft potentiële kapitaalverschaffers inzicht in het verdere verloop van het task. Je hebt in elk geval vijf soorten begrotingen nodig in je financiële plan:

Liquiditeitsbegroting

Investeringsbegroting

Exploitatiebegroting

Financieringsbegroting

Privé-uitgaven​ begroting

Maak je plan waar

Financierders besluiten op basis van je businessplan of ze je een lening willen verschaffen of niet. Steek er dus voldoende tijd in en laat het nog eens nalezen door iemand die niet zo goed op de hoogte is van je plannen. Uiteindelijk is het natuurlijk belangrijk dat je je plannen waarmaakt. Zorg dus dat je plannen realistisch zijn.

Ben jij klaar om een onderneming te starten? Dat is natuurlijk ontzettend leuk, maar okayheel spannend! Lees wat jij moet weten voor je gaat starten thru de pagina Sterk starten als ondernemer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *