Hoe Stel Ik Een Marketing Strategy En Financieel Plan Op? – Kbc Financial Institution & Verzekering

Wil je een eigen zaak opstarten? Dan heb je alrighteen business plan en een financieel plan nodig. Een business plan of ondernemingsplan is een strategisch plan dat je inzicht geeft in de haalbaarheid van je idee.

Het bevat de doelstellingen van je onderneming en een strategie om die binnen een bepaalde termijn te behalen. Maar wat zijn de voordelen van zo een plan en hoe stel je er een op? In dit artikel krijg je heel wat handige suggestions om zelf aan de slag te gaan.

Hoewel er geen vaste structuur bestaat, zijn er enkele basiselementen die altijd terugkeren. Ontdek ze hieronder.

1. Beschrijving van je product of dienst

Start je business plan met een beschrijving van je made from dienst. Verwoord kort maar krachtig waarom je anders bent dan je concurrenten en wat je ambitie is.  Probeer vooral om je lezer warm te maken voor je idea of je idee. Vergelijk het gerust met een elevatorpitch: in een halve minuut moet je kunnen zeggen waarvoor je staat en hoe je een antwoord biedt op een specifiek probleem.

 

2. Je bedrijfsgegevens

Geef een korte voorstelling van je zaak, jezelf en je motivatie. Dit is handige informatie voor de financial institution en je potentiële investeerders. Het vormt zowat het cv van je onderneming.

3. Missie en visie

Een missie beschrijft waarvoor je als onderneming staat. Wat wil je betekenen voor je klanten? Met je visie geef je aan welke richting je uit wilt. Hier omschrijf je dan o.k.wat je binnen 3 tot 5 jaar wilt bereiken. In je strategie ten slotte, beschrijf je op welke manier je dat precies wilt doen.

four. Marktanalyse

Je marktanalyse vormt de voedingsbodem voor je strategie, je marketingplan en je financieel plan. In dit deel beschrijf je wie je klanten en leveranciers zullen zijn. Daarnaast neem je okayje concurrenten en je omgevingsfactoren onder de loep.

Klantenanalyse

Wie zijn je klanten? In welke regio wonen ze? Wat is hun opleidingsniveau, levensstijl, en koopgedrag? Ga na waar je doelgroep nood aan heeft en waarom ze zouden kiezen voor jouw manufactured from dienst.

Leveranciersanalyse

Stel een lijst op van leveranciers waarmee je wilt samenwerken en beschrijf hun sterke en zwakke punten.

Concurrentenanalyse

Ga na wie je concurrenten zijn, zowel directe als indirecte. Bedenk voor elke concurrent wat zijn sterke en zwakke punten zijn. Breng daarnaast very wellhun opportuniteiten en bedreigingen in kaart.

Omgevingsanalyse

In je omgevingsanalyse geef je alle elementen weer die een invloed hebben op je bedrijf. Houd rekening met economische, demografische, technologische en politieke factoren.

SWOT-analyse van je idee

Bekijk je ondernemersidee met een kritische bril en maak er een SWOT-examine van. SWOT staat voor Strengths, Weaknesses, Opportunities en Threats. Beschrijf met andere woorden de sterktes, de zwaktes, de opportuniteiten en mogelijke bedreigingen van je onderneming.

 

5. Marketingplan

Hoe wil je je made from dienst in de markt plaatsen? Dat bepaal je met je marketingplan. Een goed plan ligt in de lijn van je bedrijfsstrategie. In dit deel geef je invulling aan de 5 onderdelen van de marketingmix:

Prijs

Plaats 

Product

Promotie

Personeel

Welk product of welke dienst zul je tegen welke prijs en op welke plaats verdelen? Hoe ga je dit promoten? Ook het bedenken van een naam en een emblem hoort daar bij.

Een marketingplan kan een houvast zijn als je bepaalde beslissingen moeten nemen. Het helpt je namelijk om je te focussen op je doelen op lange termijn.

Houd echter de vinger aan de pols. In een snel veranderende wereld, verschuiven de wensen en de behoeftes van de consument. Je zult je marketingplan daaraan moeten aanpassen.

6. Financieel plan

Wil je banken en investeerders overtuigen om te investeren in je zaak? Dan is een gedetailleerd en realistisch financieel plan onmisbaar. Voor bepaalde vennootschapsvormen zoals een cv, nv en bv is dat zelfs verplicht.

Welke onderdelen moet je financieel plan zeker bevatten?

Kosten: welke kosten denk je te maken in de komende twee2 jaar? Breng zowel je eenmalige, je vaste als je variabele kosten in kaart. Het doel is om zo snel mogelijk destroy-even te draaien: het punt waarop je inkomsten even hoog zijn als je kosten. Daarna kun je doorgroeien en winst boeken. Lees hier hoe je een gezond financieel bedrijf uitbouwt.

Inkomsten: wat zijn je geschatte inkomsten voor een periode van 2 jaar? Bekijk zeker op welke steunmaatregelen je recht hebt in de subsidiedatabank van Agentschap Innoveren & Ondernemen.

Financiële middelen: hoeveel geld heb je nodig om je onderneming op te starten? Breng je eigen middelen in of heb je een lening nodig?

Een plan ontstaat in stappen. Toets telkens weer de haalbaarheid van je plan. Lijkt iets niet realistisch, keer dan terug naar het start en doorloop alle stappen opnieuw. Daar kruipt veel tijd in, maar het loont de moeite. Aan een plan met een positief resultaat heb je niets als dat plan niet gebaseerd is op de realiteit.

Laatst gepubliceerd op: 19-07-2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *